Företaget

Välkommen till Våtrumshjälpen i Mälardalen AB. Vi har specialiserat oss enbart på besiktningar av våtrum där vi har spetskompetens. Över 25 år i branschen med erfarenheter av bland murning, plattsättning, utbildning av plattsättare i konstruktioner, materialkunskap, branschregler och tätskiktsapplicering mm.

Vår specialinriktning har gjort att vi anlitas flitigt av försäkringsbolag, privatpersoner, byggare och även som sakkunnig i rättstvister.