Välkommen till Våtrumshjälpen i Mälardalen

Vi är specialiserade på fördjupad besiktning av våtrum. Vi samarbetar med de ledande försäkringsbolagen och hittar orsaken till problemet och inte bara verkan av det.

Vår specialinriktning har gjort att vi anlitas flitigt av försäkringsbolag, privatpersoner, byggare och även som sakkunnig i rättstvister.

 

Av Sveriges Handelskamrar förordnad besiktningsman

Kontakta Våtrumshjälpen, där andras kunskap tar slut tar vi vid!